بیماری عروقی خارج از قلب

بیماری عروقی به وضعیت ناهنجار و غیر طبیعی عروق خونی گفته می شود. عروق خونی (شریان ها و ورید ها) مجرا هایی هستند که خون را به سرتاسر بدن می رسانند. شریان ها خون غنی از اکسیژن را با هدف تغذیه بدن از قلب به اندام هایی از جمله مغز، کلیه ها، روده ها، بازو ها، پا ها و خود قلب می رسانند. ورید ها این خون را دوباره به قلب باز می گردانند. مشکلات این شبکه عروقی گسترده می تواند به ناتوانی شدید و مرگ منجر شود.

 بیماری عروقی معمولا در جایی بروز می دهد که جریان خون آشفته می شود. از نمونه این ها می توان به تغییر ناگهانی جریان خون در شریان ها اشاره کرد. تصویر زیر نواحی از سیستم شریانی را نشان می دهد که تغییرات جریان خون در آن ها اتفاق می افتد. شاخه های قوس شریان آئورت از طریق شریان های کاروتید به مغز خون رسانی می کنند. انسداد یا تنگی شریان های کاروتید می تواند به سکته های مغزی کشنده منجر شود. شریان های کرونری به قلب خون رسانی کرده و انسداد آن ها به بروز سکته قلبی منجر می شود. پزشکان متخصص اندوواسکولار در درمان و مدیریت بیماری های قلبی عروقی تخصص دارند.

شریان های ایلیاک به مفاصل ران و پا ها خونرسانی کرده و انسداد آن ها سبب درد پا ها در هنگام راه رفتن می شود. شریان های کلیوی به کلیه ها خون رسانی کرده و انسداد آن ها به بروز فشار خون بالا و در نهایت نارسایی کلیوی منجر می شود. شریان های رانی به پا ها خون رسانی کرده و انسداد آن ها موجب درد عضلات پشت ساق پا در هنگام راه رفتن می شود. این کمبود جریان خون می تواند به درد مداوم مچ و انگشتان پا منجر شده و تا مرحله ایسکمی اندام های حیاتی نیز پیشروی کند. 

بیماری عروقی تمامی بدن را تحت تاثیر قرار داده و از جمله عوارض آن می توان سکته مغزی، بیماری شریان های محیطی، آنوریسم آئورت شکمی، بیماری شریان های کاروتید، بد شکلی شریانی وریدی، ایسکمی اندام های حیاتی، آمبولی ریوی، ترومبوز ورید های عمقی، نارسایی مزمن وریدی و واریس ورید ها را نام برد. تمامی افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری عروقی قرار دارند. با افزایش آمار چاقی و دیابت نوع ۲ در افراد آمریکایی و همچنین افزایش سن جامعه تخمین زده می شود که تا سال ۲۰۲۴ بیماری عروقی سالیانه بیش از ۲ میلیون آمریکایی را به کام مرگ خواهد کشاند.

دکتر رضا مطلوب

فوق تخصص جراحی عروق و اندوواسکولار

0
Shopping Basket