• توده ضربان دار شکمی
 • توده گردنی با منشاء عروقی
 • زخم التیام نیافتنی پا یا ساق پا
 • سردی ناگهانی پا
 • درد شدید ناگهانی پا
 • بی حسی ناگهانی پا
 • تاری دید ناگهانی یک چشمی
 • کاهش ناگهانی قدرت عضلانی یک طرفه بدن
 • درد پشت ساق پا و پشت ران پا به هنگام راه رفتن عادی
 • عدم کنترل فشار خون علیرغم درمان دارویی
 • ورم ناگهانی و شدید پا
 • تغییر رنگ ناگهانی پا
 • آویزان کردن پا به جهت کاهش درد
 • زخم قوزک خارجی یا داخلی پا
 • سیاه شدن انگشتان پا

هر کدام از علائم فوق نشان دهنده یک بیماری عروقی جدی می باشد. در صورت وجود علائم فوق سریعاً برای ویزیت توسط جراح عروق اقدام کنید. 

0
Shopping Basket