رزومه دکتر رضا مطلوب

دکتر رضا مطلوب

دکتر رضا مطلوب فوق تخصص جراحى عروق و اندوواسکولار میباشند.ایشان در سال ١٣٨١ با رتبه شاخص کنکور سرارسرى پا به عرصه طب در دانشگاه علوم پزشکى تهران گذاشتند و در شهریور ماه سال ١٣٨٩ موفق به کسب مدرک پزشک عمومى شدند.در مهر ماه همان سال و به دلیل کسب رتبات برتر در طول تحصیل طب عمومى و علاقه وافر ایشان به رشته جراحى بدون وقفه در رشته جراحى عمومى دانشگاه علوم پزشکى تهران پذیرفته و جهت اخذ مدرک تخصصى جراحى عمومى شروع به کار و تحصیل کردند.

dsc5932
_dsc6044
_dsc6014

در تمامى چهار سال دوره تخصصى موفق به کسب رتبه یک ارتقاء شدند و نهایتا در شهریور ماه سال ١٣٩٣ با رتبه برتر بورد از رشته جراحى عمومى فارغ التحصیل شدند تا مجددا در امتحان ورودى فوق تخصصى رشته جراحى عروق و اندوواسکولار شرکت نمایند.در همان سال در رشته فوق تخصصى جراحى عروق و اندوواسکولار دانشگاه علوم پزشکى تهران با رتبه برتر ورودى پذیرفته و سپس شروع به کار و تحصیل کردند و در سال ١٣٩٧ فارغ التحصیل شدند.ایشان در طول دوره ١۶ ساله تحصیل خود در دانشگاه علوم پزشکى تهران چندین مقاله بین المللى به چاپ رساندند و در طول دوره فوق تخصصى عروق به عنوان سخنران علمى در چندین کنگره بین المللى عروق و اندوواسکولار شرکت نموده اند.

شماره مطب دکتر رضا مطلوب

 ۲۶۶۴۴۵۸۴

زنبیل خرید