دکـــــتر رضا مطلوب

جراح و فوق تخصص عروق، تروما و اندوواسکولار

دکتر رضا مطلوب، فوق تخصص جراحی عروق و تروما و اندوواسکولار، از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دارای مقالات متعدد بین المللی می باشند.

تخصص ایشان درمان اندوواسکولار با آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی و ونوگرافی بیماری های عروقی می باشد.

Group 35
Previous
Next
مرد زن
درباره پزشک

دکـــــتر مطلــوب

جراح و فوق تخصص عروق، تروما و اندوواسکولار

دکتر رضا مطلوب، فوق تخصص جراحی عروق و تروما و اندوواسکولار، از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دارای مقالات متعدد بین المللی می باشند.

تخصص ایشان درمان اندوواسکولار با آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی و ونوگرافی بیماری های عروقی می باشد.

_dsc6053