خدمات ما

خدماتی که ما ارائه میدهیم

تنگی عروق پا

کاروتید بادی

سندروم می ترنر

سندروم پس از ترومبز ( PTS )

انوریسم

انوریسم کاذب

فیلتر ( IVC )

لخته ورید عمقی

سندروم دنده گردنی

آمبولی شریانی


× با ما در تماس باشین